HONGCHUECHAN GROUP

HONGCHUECHAN GROUP

@hongchuechanFriends 189

Timeline

“ประกาศ” สำหรับรถทะเบียนไหนที่ติดเครื่องรูดใบขับขี่แล้ว ให้ พขร.ทำการรูดใบขับขี่ทุกครั้งที่จะเดินทางนะครับ ย้ำ!!”ทุกครั้ง” เพราะถ้าไม่รูดใบขับขี่ ข้อมูลบ่งชี้ผู้ขับขี่จะไม่ปรากฏที่ขนส่ง ถ้าทางขนส่งตรวจสอบเจอจะมีโทษปรับ วันละ 10000 บาท “จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน”
See More
Top