HonestDocs

@honestdocsFriends 40,250

Timeline

💦 อาการตกขาวผิดปกติเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการดูแลตัวเองตามหลักสุขอนามัยที่ดี ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และใช้ยารักษาตกขาวที่สั่งจ่ายจากแพทย์หรือเภสัชกรให้ครบถ้วน ✨ การตกขาวที่ผิดปกติมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อภายในช่องคลอด โรคต่างๆ ที่เกิดข ...See More
ประเภทของยารักษาตกขาว ข้อดีข้อเสีย และวิธีการใช้| HonestDocs www.honestdocs.co อาการตกขาวกับผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันได้ยาก เพราะเป็นอาการธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงเริ่มเข้าสู่ วัยเจริญพันธุ์ทุกคน
See More

อยู่ดี กินดี

See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครRatchathewi, 104001545 New Petchburi … See More
Top