Holidayclip

@holidayclipFriends 3,004

Timeline

เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน นั่งกระเช้าชมวิวดานัง ชมเมืองเก่าฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พักบนบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง 31ม.ค-3ก.พ / 28-31มี.ค เริ่ม 13,999 บาท คลิกดูโปรแกรม : http://bit.ly/2PI44Xz ไฮไลท์ : ดานัง เว้ ฮอยอัน นั่งกระเช้าชมเมื ...See More
See More

Location

Address
เลขที่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์
Location
ชั้นที่ 17 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม

Business Information

Hours 09.00 -18.00 น. จันทร์-ศุกร์
Closed on วันเสาร์และวันอาทิตย์
URL https://www.facebook.com/holidayclip
https://www.holidayclip.co.th
Phone 093-2649224

Account Intro

Top