@HOG Inter

🚩ที่ HOG International Academy เราไม่เพียงแค่สร้างนักเรียนที่เก่ง แต่เรายังสร้างผู้นำในอนาคตอีกด้วย ✍️การเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ในแง่มุมที่แตกต่าง การแก้ปัญหา และการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การทำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM