Thoughtful TH

💁‍♀️Meta งัดไม้เด็ด!! สู้ TikTok เตรียมปรับให้วิดีโอทั้งหมดบน Instagram ที่มีความยาวไม่เกิน 15 นาที กลายเป็น ‘Reels’ พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆ มากขึ้น!🎞 . และในส่วนวิดี...

0 likes0 commentsLINE VOOM