real4pos

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ทางบริษัทฯจึงให้ พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้าน ตามมาตราการของรัฐ เจ้าหน้าที่ Support ยังคงให้บริการลูกค้าได้ปกติทาง Line@realsupport จ-ส เวลา 9:00-...

1 like0 commentsLINE VOOM