สุขทุกคำ

#ทำธุรกิจอาหารปลอดภัยได้มั่นคงจากประสบการณ์ตรงของสุขทุกคำ 8กย2565 9-12:00 คุณสมศักดิ์ เจียรสมบูรณ์ จะไปบรรยายเรื่อง #โมเดลธุรกิจของสุขทุกคำ ให้กับนักศึกษา300คนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส...

1 like0 commentsLINE VOOM