สุขทุกคำ

ถือโอกาสนี้สร้างกระแส #สุขทุกคำ ให้น้องๆได้จดจำและช่วยกันบอกต่อถึงแนวคิดและประโยชน์จากการเลือกวัตถุดิบปลอดภัยที่จะส่งผลต่อ 2ส สุขภาพของคน คือ ผู้บริโภค และเกษตรกร สุขภาพของสิ่งแวดล้อม คือ ดิน น้ำ ...

0 likes0 commentsLINE VOOM