satitchula_m

satitchula_m

@hkp2411pFriends 1,534

Timeline

เนื่องด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการการแสดงผลงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 โดยเป็นการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน ภายใต้แนวคิด “Number” เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณข ...See More
Security Check Required
See More

Business Information

Hours 8.00-17.00
Closed on เสาร์-อาทิตย์
URL http://www.satitm.chula.ac.th
https://www.facebook.com/satitchula.m
Phone 022182314
คำขวัญ ความรู้คู่คุณธรรม

Account Intro

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู

พันธกิจ
1) จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตครุศาสตร์ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน มีวัฒน…
See More
Top