Hitech Guard

HitechGuard ใช้เทคโนโลยีระบบสแกนค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่แอบติดตั้งไว้ใต้ท้องรถ . เพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอม จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ โดยสแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถพร้อมเก็บบันทึกภาพแล...

0 likes0 commentsLINE VOOM