Warp bar and bistro

Warp bar and bistro

@him9456eFriends 305

Timeline

CHANG Present WARP TOmorrow 2016 ปาร์ตี้วาร์ปๆ แวมๆ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีลิงจักๆ มอบให้ด้วยรักจริงๆ กิงก่องแก้ว ประสบการณ์ข้ามปีครั้งเดียวในปี2015 เพราะมี2015เดียว ขนความสนุก มาอัดแน่นในค่ำคืนสุดพิเศษ กับเพื่อนคนพิเศษของคุณที่จะมาเติมเต็มค่ำว่าเพื่อน - วงซาวด์ ...See More
See More

Business Information

Hours 17:00-24:00
Phone 053242534

Account Intro

Warp bar & bistro

"Taste of rooftop"
Top