Hilti Thailand

Hilti Thailand

@hiltithailandFriends 245

Timeline

วิธีใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือฮิลติ รุ่น Hilti TE 800-AVR การเลือกเครื่องมือฮิลติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทำให้การทำงานที่หน้างานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยลดค่าซ่อม นอกจากนี้ ฮิลติยังมุ่งพัฒนาดอกสว่านและดอกส ...See More
วิธีใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือฮิลติ รุ่น Hilti TE 800-AVR www.youtube.com การเลือกเครื่องมือฮิลติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทำให้การทำงานที่หน้างานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยลดค่าซ่อม นอกจากนี้ ฮิลติยังมุ่งพัฒนาดอกสว่านและดอกสกัดที่ผลิตจากเกรดเหล็กที่ดีที่สุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งเครื่องมือและตัวดอก สามารถช...
See More
Top