hidrithailand

hidrithailand

@hidrithailandFriends 50

Timeline

ทำความรู้จักให้มากขึ้น กับวัตถุประสงค์การใช้ Oxygen Absorber 👉เพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ทั้งการ เปลี่ยนสี กลิ่น (off-flavour) เช่น ปฏิกิริยา lipid oxidation ที่ทำอาหารที่มีไขมันสูงเกิดกลิ่นหืน ปฏิกิริยากา ...See More
See More

Location

Address
89/84 หมู่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105… See More

Business Information

Hours Monday to Friday 08:00-17:00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.hidri.co.th
Phone 020458451-3
Top