hidrithailand

hidrithailand

@hidrithailandFriends 59

Timeline

💥ทราบหรือไม่ว่า ออกซิเจน เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งทำให้อาหารบูดเน่า ขึ้นรา อาหารเปลี่ยนสี และเกิดกลิ่นเหม็นหืน 💥 วัตถุดูดออกซิเจน จะช่วยดูดออกซิเจน ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จุลินทรีย์ก็จะไม่เจริญเติบโต ทำให้ยืดอายุอาหารได้นานขึ้นถึง 4 ...See More
See More

Location

Address
89/84 หมู่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105… See More

Business Information

Hours Monday to Friday 08:00-17:00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.hidri.co.th
Phone 020458451-3
Top