Hisea HuaHin Hotel

🙏✨ เริ่มต้นพุทธศักราช 2562 ด้วยการสักการะสิ่งศักสิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตกันที่ วัดห้วยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิต...

1 like0 commentsLINE VOOM