ThailandCoffee@BITEC

กาแฟดอยช้าง-ดอยตุง-เทพสเด็จ “กาแฟ GI” ที่มีชื่อเสียงของไทย GI หรือ Geographical indication เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าว่า ความพิเศษเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ที่แหล่งผลิตอื่นไม่สามารถเลียนแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM