ขายเครื่องบินบังคับวิทยุ ตั้งแต่ระดับฝึกบิน จนถึงระดับที่ต้องการความชำนาญในการบินมากขึ้น เช่น เครื่องบินรบ เครื่องบินผาดแผลง เป็นต้น สามารถจัดส่งให้ได้ ทั่วประเทศคะ A specialist radio controlled aircraft supplier in Thailand. Our products from simple trainers to highly detailed warbirds, aerobatics 3D, with new kits being added all the time.