รร.แสงทองเทคโนโลยี

Friends 9,427

เรียนช่าง มีอาชีพ

ข้อมูลบัญชี

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาวิชาชีพดีเด่น ด้านอิเล็กทรอกนิกส์ ไอที คอนโทรล และ เครื่องเย็น

Mixed media feedSee more

CoursesSee more

BAS : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

12,000.-

VID : ช่างระบบภาพ

20,000.-

NBK : ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

6,000.-

PLC : ช่าง PLC

6,000.-

AIR : ช่างแอร์-ตู้เย็น

12,000.-

Country or region: Thailand