สปส.จังหวัดแพร่

สปส.จังหวัดแพร่

@hfu9772xFriends 764

Timeline

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560 หัวข้อ "สำนักงานประกันสังคมใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น"
See More

Location

Address
50 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพ… See More

Business Information

Hours 08:30-16:30
Closed on Saturday Sunday Holiday
URL http://www.sso.go.th/phrae
Phone 0-5452-2231

Account Intro

สอบถามเกี่ยวกับงานประกันสังคม
ในวัน เวลาราชการ
หรือโทร . 054522231-2
Top