สปส.จังหวัดแพร่

สปส.จังหวัดแพร่

@hfu9772xFriends 834

Timeline

สะดวก .. ง่าย .. จ่ายได้ทุกที่ ... ช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุนเงินทดแทนผ่านช่องต่างๆ
See More

Location

Address
50 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพ… See More

Business Information

Hours 08:30-16:30
Closed on Saturday Sunday Holiday
URL http://www.sso.go.th/phrae
Phone 0-5452-2231

Account Intro

สอบถามเกี่ยวกับงานประกันสังคม
ในวัน เวลาราชการ
หรือโทร . 054522231-2
Top