@paomaemloie

@paomaemloie

@heb9590wFriends 177

Timeline

ไม่มีไรมาก ขายของคะ ขายจร้าขายกุ้ง sticon sticon ขายกุ้งแม่น้ำ ราคาปลีก-ส่ง ขนาด 2-3 ตัวโล กิโลละ1000 5กิโล++ กิโลละ 950 10กิโล++ กิโลละ 900 ขนาด 4-6 ตัวโล กิโลละ 950 5กิโล++ กิโลละ 900 10กิโล++ กิโลละ 850 sticon sticon #กุ้งแม่น้ำ #สนใจราคาปลีก-ส่ง 📌#มีบริการส่งนะคะ 🚚🚂 Line: pattyha ...See More
See More

5จ้าวสมุทร

  • 5จ้าวสมุทร

    5จ้าวสมุทร

    390

Top