Healthy Thailand

Healthy Thailand

@healthythailandFriends 410

Timeline

ความจริงเมื่ออายุเกิน 60 1. แก๊งค้ามนุษย์ไม่สนใจคุณอีกต่อไป 2. ในสถานการณ์ที่โจรปล้นแบงค์ คุณมักจะได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อน 3. ไม่มีใครขอแรงให้คุณช่วยทำธุระ "ด่วน" 4. เมื่อเพื่อนโทรมาหาในเวลา 2 ทุ่ม มักจะขึ้นต้นคำถามว่า "นอนหรือยัง" 5. คนรอบข้างไม่รำคาญ เมื่อคุณบ่นปว ...See More
See More
Top