Entry UBU

Entry UBU

@hcs9340lFriends 7,142

Timeline

Hello!! 🗣️ สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับ น้องๆสามารถดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ซึ่งในแต่ละคณะได้แนบกำหนดการและใบรับรองแพทย์ไว้ให้น้องๆได้ปริ้น และเตรียมเอกสารเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ตาม ...See More
ระบบงานรับสมัคร reg.ubu.ac.th 1. รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 2. ชำระเงินค่าสมัคร 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2561 4. การสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน...
See More

Location

Address
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลร… See More

Business Information

Hours จ-ศ 08.30-16.30 น.
Closed on ส-อ
URL http://www.entry.ubu.ac.th
Phone 045-353120
Top