MIT Calibration

@hbg4931uFriends 163

Location

Address
214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Business Information

Hours จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 17:30
URL http://www.mit.in.th/index.php
Phone 0952074744

Account Intro

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรที่เปี่ยมศักยภาพมากกว่า 60 ชีวิต การันตีด้วยผลงาน และ ประสบการณ์
โดยปัจจุบัน บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด …
See More
Top