hawaiimusic

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

hawaiimusic

@hawaiimusicFriends 130

Timeline

Boss vocal effect เหมาะมากๆๆ ยามขึ้นเวทีเดี่ยวร้องเอง เล่นกีตารฺ์เอง ทำให้เหมือนมีคนร้องคู่ แถมเสียงกีตาร์ยังกังวานมากขึ้นอีก ดีต่อใจจริงๆ
See More

ดนตรีไทย-สากล

See More

Business Information

Hours Mon-sat 9-20น. Sun 13-17น.
Closed on พุธเย็น
Phone 6639311424
Top