หาทัวร์เที่ยว

หาทัวร์เที่ยว

@hatourtiewFriends 556

Timeline

TOKYO HAPPY MOTHER กำหนดวันเดินทาง11-15 สิงหาคม 59 . รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี -ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณ ...See More
See More

Location

Address
5/69 ซ.ลาดพร้าว 138

Business Information

Hours Mon-Fri. 09.00-18.00
Closed on Saturday
URL http://www.facebook.com/hatourtiew
http://www.checktour.com
Phone 02-378-1411

Account Intro

Where you can find your trip.
Top