Hatari Connect

"วันวิสาขบูชา" ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันสำคัญของชาวพุทธในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ้งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า "ประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปร...

0 likes0 commentsLINE VOOM