Happy MPM Official

Friends 11,058

ครอบครัวแห่งความสุข

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในแนวของธรรมชาติบำบัดจากผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากทุกมุมโลก ว่าปลอดภัย และได้ผลชัดเจน นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ได้รับการวิจัยอ้างอิง อย่างชัดเจน นำเสนอการตลาด และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่าย แบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเป็น นักธุรกิจอิสระ และการก้าวเข้าสู่การบริหารธุรกิจด้วยต้นเองของคนไทย พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

Country or region: Unspecified