HappyCaterings

@happycateringsFriends 312

Timeline

Happy Caterings บริการจัดงานในรูปแบบและโอกาสต่างๆ 🍡 งานค็อกเทล 🎂 งานเลี้ยงครบรอบวันเกิด 🍪 งานแนะนำสินค้า ☕ การจัดประชุมสัมนา 🍮 งานส่งเสริมการตลาด 🥂 งานแสดงสินค้าและเปิดตัวสินค้า 🍲 งานกิจกรรมสัมพันธ์ ภายในบริษัท หรือองค์กรต่างๆ 🍺 งานปาร์ตี้ แรลลี่ สัมมนา 􀀻􀀻 ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครบางกะปิ95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถ… See More
Top