IFS Capital Thailand

🎯เตรียมพร้อมธุรกิจคุณ ให้ก้าวได้ไกลกว่าเดิม 📌บริการรับซื้อลูกหนี้การค้าสำหรับการส่งออก (Export Factoring) เมื่อท่านส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศตามเงื่อนไขแล้ว แต่อยู...

0 likes0 commentsLINE VOOM