ท.5 ชะอำ

ท.5 ชะอำ

@gyp3576fFriends 278

Timeline

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
See More

Location

Address
6 ถ.เขตวนา ต.ขะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Location
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม
ติดกับฟายนาวสาขาหัวหิน-ชะอำ

Business Information

Hours 08.30-16.30 น.
Closed on เสาร์ อาทิตย์
Phone 0-3240-6176-7
Top