Crew Wings

Can-do attitude ทัศนคติทำได้เสมอ หนึ่งในความคิดสำคัญของลูกเรือ 🧚🏻‍♀️✨ . ✈️💺 สิ่งหนึ่งที่อาชีพลูกเรือต้องคำนึงถึงก็คืออาชีพนี้เราไม่สามารถที่จะปฎิเสธได้ การทำงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแอร์สจ...

2 likes0 commentsLINE VOOM