กุ้ยหลินเลคทัวร์

Friends 5,141

ข้อมูลบัญชีmore

บริษัท กุ้ยหลินสุราษฎร์ เลค จำกัด ให้บริการแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน บริการนำเที่ยว เขื่อนรัชชประภา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชมธรรมชาติ พักแพกลางน้ำ ราคาประหยัด

Mixed media feed

แพคเกจทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 วัน

แพคเกจวันเดย์ทัวร์

ทัวร์เชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์พร้อมที่พัก

ทัวร์เชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์พร้อมที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

ปัจจุบัน

บริษัท กุ้ยหลินสุราษฎร์ เลค จำกัดเริ่มจดทะเบียนขออนุญาตเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็นบริษัท กับกรมทะเบียนพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านให้บริการนำเที่ยวภายในประเทศ

2540

เราประกอบธุรกิจเฉพาะให้บริการเรือทัวร์ นำเที่ยวในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัสุราษฎร์ธานี ต่อมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวภายในเขื่

Country or region: Unspecified