2540

เราประกอบธุรกิจเฉพาะให้บริการเรือทัวร์ นำเที่ยวในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัสุราษฎร์ธานี ต่อมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวภายในเขื่