iCleanbed Thailand

"รู้ยัง ! สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง ขึ้นไป มีอะไรบ้าง อย่าเสียสิทธิ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ถึงรายละเอียดสิทธิในการักษาพยาบาลของผู้บริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิต ฯ ได้ให้การช่วยเหล...

0 likes0 commentsLINE VOOM