สุรพรรณคลินิก

Friends 15,071

สุรพรรณคลินิก

ข้อมูลบัญชีSee more

สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย รักษาโรคเรื้อรังทุกระดับมายาวนานกว่า 60 ปี เป็นตระกูลหมอแผนไทยที่สืบทอดตำรับยาประสิทธิภาพสูงกว่า 30 ตำรับ ตรวจและจ่ายยาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ และมีใบอนุญาตถูกต้อง มีผลงานวิจัยนับรอง

Country or region: Thailand