FITNE

ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จะดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็ต้องไม่ประมาท และดูแลตัวเองต่อไปนะคะ เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน 🏠 ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือทำธุระต่างๆ อยากฝากให้ทุกคนตั...

0 likes0 commentsLINE VOOM