วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

@gsc.buuFriends 1,704

Timeline

📣📣📣 โอกาสุดท้ายสำหรับผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ 🏢วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 📝เปิดรับสมัคร หลักสูตร ดังนี้ ☑️1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Ex-MBA)​ ☑️2. ปริญญาโทบริหาร สาขาการจัดการธุรกิจโลก ☑️3. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักส ...See More
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา e-admission.buu.ac.th หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัครระดับปริญญาตรี ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 © Computer Center Burapha University
See More

Location

Address
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.… See More
Location
มหาวิทยาลัยบูรพา
Top