วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

@gsc.buuFriends 1,254

Timeline

📌 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 📚 ม.บูรพา 🎈สนใจสมัครเรียน 📞 038-394900 www.ex-mba.buu.ac.th 🔗 ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้า🔝
เปิดสอนปริญญาโท MBA และ ปริญญเอก Ph.D.
See More

History

Location

Address
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.… See More
Location
มหาวิทยาลัยบูรพา

Business Information

Hours 8.30-21.30 จันทร์ - ศุกร์
Closed on วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.ex-mba.buu.ac.th
Phone 038-392015
หมายเหตุ เปิดสอน ป.โท ป.เอก ด้านบริหารธ

Account Intro

สถาบันการศึกษาของรัฐแห่งภาคตะวันออกที่เปิดสอนปริญญาโท ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ
Top