POSWARE

Friends 3,464
  • โทร.02-8660488 จ-ศ

ข้อมูลบัญชีSee more

POSWARE.net เราคือผู้นำการให้บริการระบบ POS กว่า 14 ปี ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระบบ POS เราได้วางระบบให้กับองค์ชั้นนำในเมืองไทยมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะร้านค้าที่เปิดในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และอื่น ๆ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับระบบ POS ไม่ต่ำกว่า 70% ลูกค้าจะพบซอฟต์แวร์ของเราตามช็อปและเคาน์เตอร์ต่าง ๆ มากที่สุดในห้างสรรพสินค้า ระบบ POS ครบวงจร เราคือผู้นำเข้าและให้บริการระบบ POS ครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ POS รวมไปถึง กระดาษ สติกเกอร์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ครบจากที่นีเพียงที่เดียว โปรแกรมบัญชีซื้อขายสินค้าและโปรแกรม POS โปรแกรมบัญชีซื้อขายสินค้า POSWARE จะครอบคลุมระบบต่าง ๆ ดังนี้ คือ ระบบจัดซื้อ จัดขาย คลังสินค้า ควบคุมสาขา ภาษีซื้อ ภาษีขาย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) แบ่งออกเป็น 3 อิดิทชั่น คือ Express Standard และ Enterprise เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ

งานSee more

IT Support 2 อัตรา - ช่วยเหลือ สนับสนุน และ แก้ไขปัญหาด้าน Software POS ให้กับ User / Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Software ได้ - ติดตั้งดูแล Software Pos เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย - เดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถค้างคืนได้ ( เป็นครั้งคราว ) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย/หญิง -อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี -รับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการ์ณอย่าง

Country or region: Thailand