GreenTech Biolab

GreenTech Biolab

@greentechbiolabFriends 607

Timeline

ศึกษาเยียมชมโรงงาน GMP ณ คณะเภสัช เร็วๆนี้เจอกัน โรงงานมาตรฐาน GMP กรีนเทคไบโอแลบ ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม สินค้าหลากหลายกว่าเดิม #โรงงานผลิตเครื่องสำอางเจ้าแรกแห่งภาคใต้
See More

Location

Address
731 ถ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Top