Grand Wisdom

Grand Wisdom

@grandwisdomFriends 586

Timeline

วันที่ 14/5/61 ได้มีประชุมหารือเรื่องการซ่อมแซมบ้านให้กับสมาชิกที่หมดประกันโดยสรุปคุณปรีชาคณะกรรมการหมู่บ้านจะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดกับบ้านสมาชิกไปยังบริษัท บ้านอุ่นใจฯเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว สมาชิกสามารถ โหลดแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนความเสียหายภายใ ...See More
See More
Top