Grande Pleno SKS

  • 0
  • 1

Grande Pleno SKS

@grandplenosksFriends 215

Timeline

วันมาฆบูชา "ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส" กิจกรรมที่ครอบครัวทำในวันมาฆบูชา เช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดแต่งที่บูชาพระประจำบ้าน พาครอบครัวไปทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอน และความสำคัญของวันมาฆบูชาเพื่อสืบทอดคำสอนอันเ ...See More
See More
Top