Grande Pleno-RTB

Grande Pleno-RTB

@grandeplenortbFriends 144

Timeline

หมู่บ้านของเราจะสวยงามน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพที่สวยงามเมื่อทุกบ้านร่วมใจกัน🏡🏡 ฝ่ายบริหารหมู่บ้านฯจึงขอความร่วมมือมายังท่านเจ้าของบ้านและผู้พักอาศัยในโครงการทุกท่าน ไม่ตากผ้าบนรั้วกำแพง การจอดรถให้จอดให้ตัวบ้านหรือหน้าบ้านของตัวท่านเอง และไม่วางสิ่งของบริเวณพื้นที ...See More
See More
Top