Grande Pleno-RTB

Grande Pleno-RTB

@grandeplenortbFriends 197

Timeline

☎ ติดต่อสอบถามข้อมูลไฟฟ้า/น้ำประปา 📌การไฟฟ้า💡นครหลวงเขตบางใหญ่ 📞 02-832-5203 ⏩ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร.1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 📌การประปา🚰 สาขามหาสวัสดิ์ 📞 02-448-0734 ⏩ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา โทร.1125 (ตลอด 24ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมู ...See More
See More
Top