บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

📌📌 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 🎓 ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน และ 2 ปี) • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ...

0 likes0 commentsLINE VOOM