บัณฑิตศึกษา SPU

Friends 0

รับสมัครเรียน โท-เอก

  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2561 สมัครวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 รับทุนกาศึกษา 20,000 บาท สมัครเรียนวันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รับทุนกาศึกษา 15,000 บาท สมัครเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 รับทุนกาศึกษา 7,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.spu.ac.th/pages/feemaster หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร -ปริญญาโท https://www.spu.ac.th/study/master -ปริญญาเอก https://www.spu.ac.th/study/doctoral ใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/QpFDVs **เชื่อมต่อผ่าน firefox หรือ Internet Explorer วิธีการสมัคร https://www.spu.ac.th/pages/registermaster สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4 https://www.spu.ac.th/fac/graduate

Recent media

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

200,000.- บาท

การจัดการองค์การสมัยใหม่

200,000.- บาท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

180,000.- บาท

Coupon

Reward card