บัณฑิตศึกษา SPU

บัณฑิตศึกษา SPU

@gradspuFriends 186

Timeline

บัญชีมหาบัณฑิต เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จุดเด่นของหลักสูตร • สร้างผู้บริหารระดับสูงด้านการบัญชีและการเงินให้องค์กร • มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา จากภาครัฐ เอกชน สถาบัน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ • มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เร ...See More
See More
Top