ข่าวสารกรมชลประทาน

24 ปี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนของพ่อ แก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งลุ่มน้ำป่าสัก ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร https://www.facebook.com/share/p/AiePCtJm...

0 likes0 commentsLINE VOOM