ข่าวสารกรมชลประทาน

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมคณะองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ และด้านความมั่นคง ในพื้...

0 likes0 commentsLINE VOOM