กยศ.

🎉 กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ 🎉 จากเดิม 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ✅ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงิน...

46 likes0 commentsLINE VOOM