กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มหลักสูตร SET e-learning อีก 16 หลักสูตร จากเดิม 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้แก่...

18 likes0 commentsLINE VOOM