กยศ.

กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน 📣📣📣📣📣 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการทำบั...

11 likes0 commentsLINE VOOM