G Plus Entertainment

@gplusFriends 637

Timeline

บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุน สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
See More

Business Information

Hours 10:00-18:00
Closed on Sunday
URL https://www.gplus.co.th
https://www.ฆอ.com
Phone 0999600514

Account Intro

บริษัทผลิตสื่อบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย
บริการขอใบอนุญาตโฆษณา ฆอ ฆท ฆพ
ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา ตัดต่อวีดีโอ
Top