GORILLAIDEAS

  • 0
  • 1
  • 2

GORILLAIDEAS

@gorillaideasFriends 1,596

Timeline

บริการ Seeding Brand คือโปรโมทแบรนด์สินค้าหรือบริการแบบ Viral Marketing ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแส จนเกิดการแชร์หรือพูดต่อกันออกไปบนสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จากประเภทของสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป และสร้างการรับรู้ในเชิงบวกถึงแบรนด์สินค้าหรือบริกา ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตดินแดง1792/137 อาคารดีดีทาวเวอร์ ถ… See More
Top